Norveç Artık Bir Elektrikli Araç Ülkesi

Elektrikli otomobillerin günümüzde yakın bir teknolojik gelişme gibi algılansa da bu otomobillerin geçmişi incelendiğinde 19. yüzyılın sonlarında ve 20.yy’ın başlarında belki bugünkü kullanımları ile eşdeğer bir kullanıma sahip olan bir teknoloji olduğu karşımıza çıkıyor. Devam eden zamanlarda içten yanmalı motor teknolojisindeki yaşanan gelişmeler ve ilerlemeler değişimi de beraberinde getirdi.

O dönemlerde petrolle çalışan araçların uygun maliyetli olması ve toplu üretimi elektrikli araçların bir nevi sonunu getirdi. Milenyum çağından sonra ise batarya teknolojilerinde oldukça büyük ve önemli gelişmeler yaşandı. Buna paralel olarak petrol fiyatlarındaki artışlar ve kaynakların tükenme endişelerinin yanına, birde küresel ısınma başta olmak üzere bir çok çevre faktörüde eklenince elektrikli otomobilleri yeniden gündeme geldi.

Günümüzde küresel ısınmanın en önemli nedenlerinden biri olan sera gazı salınımının nedenlerinden bir tanesi motorlu kara yolu taşıtları ve otomobillerden atmosfere yayılan egzoz gazları. Egzozdan yayılan bu gazlar sera etkisine neden olan en önemli etkenlerden bir tanesi. Her gün artan otomobil sayısı ve bilinçsizce tüketimin bir sonuçları dünya geleceğini tehdit eder düzeyleri çoktan geçmiş durumda. Bu sorunun azaltılmasında önemli bir katkı sağlayacak elektrikli otomobiller konusu sadece bireylerin satın alım gücüyle değil devlet politikalarıyla da desteklenerek.

Bu konuda dünyada örnek ülkelerden bir tanesi Norveç. Özellikle ülkedeki elektrikli otomobillerin yaygınlaşması ve devletin bu konuya duyarlı yaklaşımı verimli sonuçlar ortaya çıkarıyor. Norveç’te şu an 2022 Aralık ayında 32.714 yeni elektrikli otomobil tescil edilirken, bu rakam 2022 yılının tamamında 138.292’ye ulaştı. Tamamen elektrikli otomobiller aralık ayında yüzde 82,8’lik yeni tescil payına sahip oldu.

Şu an Norveç’te 153.140 yeni otomobil, yani tüm yeni tescillerin yüzde 88’i şarj bağlantısına sahip oldu.